I sommar byggs en ny lekplats mitt i parken vid Kyllervägen

Samhällsbyggnad Bergslagen

Arbetet påbörjas 11 maj och lekplatsen beräknas vara klar i början på juli.

Samhällsbyggnad Bergslagen