Nya regler för farligt avfall

Samhällsbyggnad Bergslagen

Verksamheter behöver sedan tidigare föra anteckningar om de hanterar farligt avfall. Från och med 1 november 2020 ska verksamheterna även rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverkets webbplats.

Uppgifterna ska antecknas när transport av avfallet påbörjas och rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två arbetsdagar efter.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på rapportering för verksamheter. Eftersom till exempel lysrör, batterier, elektronik och färg- och kemikalierester räknas som farligt avfall berörs nästan alla verksamheter av de nya reglerna.

Läs mer om de nya reglerna på Naturvårdsverkets webbplats


Frågor och svar


Vem ska rapportera till avfallsregistret?
Rapporteringen gäller alla verksamheter där farligt avfall

  • skapas
  • transporteras
  • behandlas
  • köps och säljs.

Vad ska antecknas och rapporteras in?

Du behöver rapportera in dessa uppgifter:

  • Var avfallet producerats (verksamhet och plats).
  • Datum för borttransport.
  • Transportsätt.
  • Vem som ska transportera bort avfallet.
  • Avfallets vikt i kilogram.
  • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

När behöver jag anteckna och rapportera?
Uppgifterna ska antecknas när transport av avfallet påbörjas och rapporteras till registret senast två arbetsdagar efter.

Hur rapporterar jag?
Du lämnar uppgifterna via en e-tjänst på Naturvårdsverkets webbplats eller genom att koppla ihop företagets verksamhetssystem med Naturvårdsverkets avfallsregister.

Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets e-tjänster för avfallsregister

Uppdaterad 5/11 2020 15.20.42