Underrättelse om granskning för upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572

Samhällsbyggnad Bergslagen

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Granskningen ger möjligheten att lämna ytterligare synpunkter kring detaljplaneförslaget. Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.

Granskningstid 20 oktober 2020 – 3 november 2020.

Mer information om upphävandet, alla handlingar och hur du lämnar synpunkter finns via länken nedan.

Upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572

Uppdaterad 19/10 2020 11.19.29