Olovligt byggande; svartbygge

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Att bygga något utan tillstånd Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Olovligt byggande Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd

Sidan är uppdaterad