jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Det är också möjligt att få den uppläst på fjorton olika språk.

utbildningsguiden.skolverket.se

Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller ett år kan barnet gå i förskola. När barnet fyller sex år börjar barnet i förskoleklass.

Alla barn går i grundskolan från ungefär sju års ålder. Alla måste gå i grundskolan. Skolplikten gäller förskoleklass till årskurs 9.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan.

Nyanlända som fått permanent uppehålls­tillstånd har rätt att påbörja sin gymnasie­utbildning före utgången av vår­terminen det år det fyller 20. Asylsökande har rätt att påbörja sin gymnasie­utbildning före utgången av vårterminen innan de fyller 18 år.

Vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasie­skolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.

Sidan är uppdaterad