Viktig information till allmänheten

Rubrik

Innehållet

Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Omsorg och stöd

Sommarbandet på Björkhaga

Kulturskolans sommarband på Björkhaga

Målsättningen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom alla verksamhetsområden. Ibland kan du behöva extra hjälp och stöd, tillfälligt eller för längre tid, för att bibehålla ett liv med livskvalitet.

Verksamhetsområdena är omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt stöd, rådgivning, integration, ekonomiskt bistånd och behandling.

Öppna data

Data från Kolada

Öppna jämförelser

Din rätt till vård och omsorg

Information på minoritetsspråk

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 27/2 2018 12.55.25