Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård/Boendestöd

Timtaxa

365 kronor per timme

Högsta avgift

2089 kronor per månad

Trygghetslarm

366 kronor per månad

Matservice i egen bostad

62 kronor per portion

Kvällsmat trygghetsboende

28 kronor per portion

Omvårdnad vid särskilt boende

2089 kronor per månad

Kostavgift i särskilt boende

3 431 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

130 kronor per dygn
Kostavgift tillkommer 114 kronor per dygn

Kommunal hälso-och sjukvård

Timtaxa

365 kronor per timme

Högsta avgift

2089 kronor per månad

Dagcentralen Linden

77 kronor per gång

Dagrehabilitering

73 kronor hel dag
37 kronor halv dag
Kost 77 kronor hel dag

Hemrehabilitering

365 kronor per timme

 

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisning hur avgifter ska beräknas inom äldre- och handikappomsorg 2019.pdf 89.8 kB 2019-10-21 09.10
Avgiftsblad äldre- och handikappomsorg 2019.pdf 41.9 kB 2019-10-21 09.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstblankett för beräkning av hemtjänst- och omvårdnadsavgift.pdf 248.2 kB 2019-10-17 13.19

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: Måndag–fredag 10–11

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se