Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård

Timtaxa

320 kronor per timme

Högsta avgift

2044 kronor per månad

Trygghetslarm

308 kronor per månad

Matservice i egen bostad

60 kronor per portion

Kvällsmat trygghetsboende

27 kronor per portion

Omvårdnad vid särskilt boende

2044 kronor per månad

Kostavgift i särskilt boende

3 108 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

120 kronor per dygn
Kostavgift tillkommer 103 kronor per dygn

Kommunal hälso-och sjukvård

Timtaxa

320 kronor per timme

Högsta avgift

2044 kronor per månad

Dagcentralen Linden

70 kronor per gång

Dagrehabilitering

51 kronor hel dag
25,50 kronor halv dag
Kost 70 kr/hel dag

Hemrehabilitering

320 kronor per timme

Försäkringsfall

320 kr

Dokument

Kontakt

Astrid Berglund, tf. enhetschef Grythyttans hemtjänt Telefon: 0591-644 05
E-post: astrid.berglund@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: raija.sundin@hellefors.se