Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst, nattpatrull, anhörigvård, boendestöd och kommunal hälso- och sjukvård


Max 2139 kronor per månad

Dokument

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: Måndag–torsdag 13–14

Sidan är uppdaterad 19/1 2021 08.24.21