Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst, nattpatrull, anhörigvård, boendestöd och kommunal hälso- och sjukvård

371 kronor per timme
Max 2125 kronor per månad

Omvårdnad vid särskilt boende

Max 2125 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

132 kronor per dygn
Kost 116 kronor per dygn

Dagcentralen Linden

78 kronor per gång

Trygghetslarm

372 kronor per månad

Matservice i egen bostad

63 kronor per portion

Kvällsmat i trygghetsboende

28 kronor perportion

Kostavgift i särskilt boende

3480 kronor per månad

Dagrehabilitering

74 kronor för hel dag
37 kronor för halv dag
Kost 78 kronor för hel dag

Hemrehabilitering

371 kronor per timme

Dokument

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: Måndag–fredag 14–15

Sidan är uppdaterad 7/9 2020 12.28.52