Boenden, särskilda

Här presenterar vi kommunens äldreboenden och boenden för personer med funktions­nedsättning. Du får även information om hur du gör för att öppna ditt hem för att ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder.

 1. Seniorboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 2. Trygghetsboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 3. Vård- och omsorgsboende
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20 (växel)
 4. Avlastning- och korttidsboende
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20 (växel)

 1. Gruppboende enligt LSS
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20, växeln
 2. Korttidsboende enligt LSS
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20, växeln
 3. Trygghetsboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 4. Vård- och omsorgsboende
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20, växeln

Hemstöd
Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20, växeln

Familjehem och kontaktfamilj
Individ och familj (IFO) Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20, växeln

Sidan är uppdaterad