Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Brukarundersökningar

Varje år genomför Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökningar för att få de äldres egen uppfattning om kvaliteten på insatserna som utförs i äldreomsorgen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens rapport om äldres egen uppfattning om hemtjänst och särskilda boenden (vård- och omsorgsboende).

Nyckeltal från Kolada

Länkad data med nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se