Bidrag för bostads­anpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov. Vanliga exempel på bostadsanpassningar är borttag av trösklar, iordningställande av en duschplats i stället för badkar, installation av spisvakt, montage av ramp vid entrén, bredda dörröppningar, installation av dörrautomatik och hissar och så vidare. Det är alltid du som ansöker som avgör vilka åtgärder som du vill söka bidrag för och det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Rätten till bostadsanpassningsbidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) När kan du få bidrag Du kan få bidrag i vissa fall om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din bostad. Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Det är vanligast att ansöka om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men det finns inget hinder i lagen om att du kan söka bidrag i efterhand. Det kan dock vara svårare för kommunen att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag om du söker om bidrag i efterhand. Du kan ansöka om bidrag hos din kommun. Om du önskar information om bidraget, undrar över villkor som gäller för bidraget eller har frågor om ansökningshandlingar kan du vända dig till någon av handläggarna i kommunen: Arjen de Kleine (Nora, Hällefors och Ljusnarsberg), telefon 0581-81735 Jenny Wahlström (Lindesberg), telefon 0581-81205 Vem gör vad om du ansöker om bidrag Ansökan: Du gör en ansökan till din kommun där du bland annat anger de åtgärder som du vill söka bidrag för. Intyg: Du behöver kontakta arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig för ett intyg som visar att de åtgärder som du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Ibland efterger kommunen kravet på intyg om ditt behov av åtgärden är uppenbar. Fastighetsägarens medgivande: Om annan person är ägare till fastigheten eller om du inte är ensam ägare till bostaden måste du ha ett medgivande från andra ägare. Du kan även behöv medgivande av nyttjanderättshavare som också nyttjar bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt. Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag: Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag har du rätt att få ett skriftligt beslut från kommunen. Om kommunen avslår din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering samt en besvärshänvisning om hur du kan överklaga beslutet. Du väljer entreprenör: När du beviljats bidrag är det sedan ditt ansvar att välja och sluta avtal med en entreprenör. Kommunen kräver att anpassningen utförs fackmannamässigt. Är du inte nöjd med utförd åtgärd kan du ta hjälp av konsumenttjänstlagen (1985:716). Fullmakt: Kommunen kan med stöd av en fullmakt från sökanden uppträda som beställare på sökandens vägnar men det blir ändå du och entreprenören som har ett avtal Utbetalning av bidrag: När arbetena är färdigställda behöver du skicka in en kopia av faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning till kommunen som visar att anpassningarna är utförda och till vilken kostnad. Kommunen behöver även dina bankuppgifter för utbetalning av bidrag. Tillsyn över kommunerna Boverkets utför tillsyn av kommunerna för att säkerställa en väl fungerande bidragsverksamhet med anledning av rättssäkerhet för den enskilde. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterade e-tjänster Ansöka om bostadsanpassning Relaterad information Broschyr om bostadsanpassningsbidrag Lagen om bostadsanpassningsbidrag Boverkets information om bostadsanpassningsbidrag Boverket utför tillsyn över kommunerna

Sidan är uppdaterad 9/6 2020 10.55.06