Att tänka på

När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag är det några saker som är bra att tänka på. Byggherrekostnader Kan inräknas i kontantbidraget vid bidragsberättigande åtgärder. Byggherrekostnader kan till exempel vara bygglovsavgifter. Har du frågor angående anmälnings- respektive bygglovspliktiga åtgärder kan du kontakta en bygglovshandläggare. Begäran om komplettering Kommunen kan begära att du skickar in plan- och uppställningsritningar oftast vid omfattande inredningsarbeten, ritningar över bostaden vid ändrad planlösning eller för en kopia av anbud/offert. Kommunen ska fastställa en skälig kostnad i ärendet. Vem är ägare till anordningen när bidrag beviljats När du beviljats bidrag och fått en bostadsanpassning utförd blir du ägare till anordningen, anpassningsåtgärden. Ditt ansvar som ägare till en hiss När bostadsanpassningsbidrag lämnats för installation av hiss är du som ägare till anordningen ansvarig för återkommande besiktning. Tolk Enligt förvaltningslag är kommunen ibland skyldig att anlita tolk eller göra handlingar tillgängliga för att sökande ska kunna ta tillvara på sin rätt. Sekretess Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och annan hantering av allmänna handlingar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 15.18.51