Lättläst om LSS

LSS är en lag.

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.

Kommunen kan hjälpa dig med

  • Avlösarservice
  • Bostad till barn
  • Bostad till vuxna
  • Daglig verksamhet
  • Hjälp till skolbarn
  • Kontaktperson
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Ledsagarservice
  • Personlig assistans 

Har du frågor?

Ring en LSS-handläggare, telefon 0591-642 32 eller 644 24 och fråga.

Sidan är uppdaterad 4/9 2020 13.18.58