Rehabilitering

Person som knypplar

Rehabilitering bedrivs på samtliga vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, i hemmet och inom enheten för funktions­nedsatta. Förflyttningsinstruktörer och rehabiliteringsombud finns i samtliga verksamheter inom kommunens äldreomsorg och inom enheten för funktionsnedsatta.

I hemmet bedrivs rehabilitering i samarbete med vårdtagaren, sjukgymnasten för hemrehab som är anställd av Hällefors vårdcentral, rehabundersköterskor, hemtjänsten, arbetsterapeut samt anhöriga.

  • Person som behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter vistelse på sjukhus, korttidsboende eller på dagrehabiliteringen.
  • Person som varit långvarit sjuk och vill komma igång.
  • Person som känner att krafterna börjar avta och upplever en osäkerhet i utförandet av dagliga aktiviteter.
  • Är över 65 år.
  • Bor i ordinärt boende.
  • Är motiverad till träning.
  • Kan medverka i träning och förstår instruktioner.
  • Har förutsättningar att efter träning kunna bibehålla eller förbättra aktivitetsförmågan.
  • Har svårt att ta sig till vårdcentralen eller har behov av rehabilitering i hemmiljö.

I första hand prioriteras en person som återkommit till hemmet efter sjukhusvistelse, i övriga fall sker individuell bedömning/prövning efter behov.

När förfrågan inkommit och kriterierna är uppfyllda genomförs en bedömning och ett hälso och sjukvårdslagen (HSL) beslut tas av legitimerad personal.

Rehabilitering kan ske vid individuella träningstillfällen med sjukgymnasten för hemrehab, arbetsterapeut eller med hjälp av hemtjänstpersonal.

Rehabperioden är tidsbegränsad, mål formuleras för träningsperioden och utvärdering sker. Finns behov av fortsatt rehabilitering gör arbetsterapeut eller sjukgymnasten för hemrehab en ny bedömning och nya mål formuleras.

Sjukgymnastens första besök är kostnadsfritt. Därefter kostar det 80 kronor per besök. Beloppet inkluderas i högkostnadsskyddet. Debitering sker via faktura.

Arbetsterapeutens besök kostar 78 kr per tillfälle och ingår i maxtaxan.

Kontakt

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Miia Aho, hemrehabsjukgymnast Telefon: 070-270 75 60
E-post: miia.aho@orebroll.se

Peter Elfsten, hjälpmedelsombud Telefon: 0591-642 48
E-post: peter.elfsten@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 7/9 2020 10.46.12