Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Trygg och säker utskrivning

470 px bred bild

Det finns en lag för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ersätter den tidigare betalningsansvarslagen.

Syftet med den lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. För att nå dit måste samverkan runt patienten utvecklas. Nu finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län. Du kan läsa mer om detta på Region Örebro.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Frågor och svar om den nya lagen finns på Region Örebros sida om samverkan vid utskrivning.

Frågor och svar – samverkan vid utskrivning


Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se