Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hemtjänst

Hemtjänsten Bergslagsvägen

Hemtjänsten Bergslagsvägen

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd för att underlätta för dig att bo kvar i ditt hem.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst kan bestå av hjälp med personlig omvårdnad, mattjänst, ledsagning, inköp eller tvätt.

Ansökan om hemtjänst

Biståndshandläggaren hjälper till med ansökan och utreder dina behov av stöd och hjälp. Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt  liv som möjligt. Du kan få hjälp dygnets alla timmar.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp (ungefär som ett armband) på dig. Om något skulle hända, om du till exempel ramlar och inte kan resa dig upp igen, trycker du på larmknappen. Så fort som möjligt kommer personal och hjälper dig. Ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill veta mer om trygghetslarm.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Omfattningen av insatser från hemtjänsten kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Hemtjänsten finns tillgänglig dygnet runt.

Kontaktperson

När biståndshandläggaren utrett dina behov av stöd och hjälp så planerar personal från hemtjänsten tillsammans med dig hur och när hjälpen ska utföras. Du får en kontaktperson som ansvarar för att känna till dina specifika behov.

Avgift

För hemtjänsten betalar du en avgift enligt kommunens hemtjänsttaxa. Avgiftens storlek beror på vilken inkomst du har. Taxan hittar du här till höger.

Trygghet

Personalen har tystnadsplikt och sekretess råder inom hela vård och omsorgsområdet om enskildas personliga förhållanden.

Hemtjänstområden

Hemtjänsten i Hällefors är indelad i fyra geografiska områden. Det finns sjuksköterska och arbetsterapeut knuten till varje grupp.

Centrumgruppen

Bergslagsvägen 5, 712 30 Hällefors Telefon: 0591-642 40

Gamla Björkhaga

Stationsvägen 5, 712 30 Hällefors Telefon: 0591-642 63

Hemtjänst Grythyttan

Nygatan 6, 712 60 Grythyttan Telefon: 0591-644 09

Kyllergruppen

Bergslagsvägen 5, 712 30 Hällefors Telefon: 0591-642 41

Relaterade dokument

Kontakt

Therese Bigenius, enhetschef Centrum- och Kyllergruppen Telefon: 0591-643 50
E-post: Therese.Bigenius@hellefors.se

Astrid Berglund, tf. enhetschef Grythyttans hemtjänt Telefon: 0591-644 05
E-post: astrid.berglund@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Kristin Strömgren, administratör hemtjänst Telefon: 0591-644 06
E-post: kristin.stromgren@hellefors.se

Biståndshandläggare

Marie-Louise Nyström Telefon: 0591-643 20
E-post: marie-louise.nystrom@hellefors.se 

Marina Fridlund Telefon: 0591-643 20
E-post: marina.fridlund@hellefors.se

Telefontid: Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se