Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Invandring och integration

Invandrare besöker Gäddsjön

Hällefors kommun har haft organiserat flyktingmottagande sedan 1986.

Alla flyktingar som kommunen tar emot har permanent arbets- och uppehållstillstånd. Största grupperna av flyktingar som finns i kommunen kommer från Somalia, Afghanistan, Indonesien, Irak och forna Jugoslavien, samt ett tiotal andra nationaliteter.

Etableringsansvar

Staten införde en etableringsreform år 2010 där Arbetsförmedlingen ges samordningsansvaret för flyktingmottagningen och Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen under två första åren efter kommunplaceringen.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar blir bosättning, socialt och ekonomiskt stöd, svenska för invandrare (SFI), samhällsinformation, skola och barnomsorg.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 22/3 2018 12.18.20

Kontakt

Individ- och familj (IFO)

Försörjning/integration Telefon: 0591-643 20

Besöksadress: Kyllervägen 37, Hällefors

Karta IFO

Ensamkommande flyktingbarn

Annica Sundin
Enhetschef
Telefon: 0591-643 31


Boende

Solrosen
Gillersvägen 20
712 30 Hällefors
Telefon: 059-643 22

Karta till Solrosen

Relaterade dokument