Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Mottagandet och arbetet med ungdomens livsmål har en hög prioritet. Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas mellan stat och kommun.

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av ensam­kommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får kommunerna ersättning av staten. Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen, vilket innebär att verket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande.

Migrationsverket anvisar ungdomarna till vår kommun där socialtjänsten utreder och placerar ungdomarna i vårt boende.

Kommunens HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande heter Solrosen och har totalt 30 platser varav 5 platser är avsedda för utslussverksamhet. På Solrosen tas det emot pojkar mellan 13–17 år. De ungdomar som nu bor på boendet kommer från olika kulturer i världen.

Boendets organisation utgörs av en enhetschef, två samordnare, boendestödjare, samt en social­sekreterare knuten till verksamheten. 

Kontakt

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se