Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats omsvenskaskolan.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Det är också möjligt att få den uppläst på fjorton olika språk.

www.omsvenskaskolan.se

Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller ett år kan barnet gå i förskola. När barnet fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.

Alla barn går i grundskolan från ungefär sju års ålder. Alla måste gå i grundskolan. Skolplikten gäller årskurs 1–9.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan.

Nyanlända som fått permanent uppehålls­tillstånd har rätt att påbörja sin gymnasie­utbildning före utgången av vår­terminen det år det fyller 20. Asylsökande har rätt att påbörja sin gymnasie­utbildning före utgången av vårterminen innan de fyller 18 år.

Vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasie­skolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se