Språkcafé

Ett språkcafé är ett samtal i grupp där det övas språk under trivsamma former. Språkträffarna är bra tillfällen att träna på den svenska som du redan lärt dig och samtidigt lära dig ännu mer av språket.

Språkcafé på biblioteket i Hällefors

Varje onsdag mellan klockan 16.00 och 17.00 är alla välkomna till bibliotekets språkcafé. 

Centrumhuset, Stationsvägen 1, Hällefors Telefon: 0591-132 11

Sidan är uppdaterad 19/12 2019 08.08.17