Kommunala bidrag

De kommunala bidrag som föreningar och organisationer kan söka är bidrag till aktiviteter, bidrag till offentligt arrangemang och bidrag till allmänna samlingslokaler.

 • Sökande ska beskriva vad bidraget tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla samt präglas av demokratiska principer
 • Verksamheten ska uppfylla kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som beviljats bidrag ska anmäla arrangemanget till turistbyrån så att det kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på hemsidan.
 • Bidrag ska sökas senast 2 månader före genomförandet.
 • Bidrag kan inte beviljas retroaktivt.

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra offentliga arrangemang i kommunen.

Bidragskriterier vid enstaka offentliga arrangemang

 • Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, till exempel förening.
 • Arrangemanget ska äga rum i Hällefors kommun.
 • Om bidrag till enstaka offentligt arrangemang har beviljats ska Hällefors kommun anges som medarrangör vid annonsering, affischering med mera.

Blankett

Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang

Vart skickas blanketten?

Skicka ansökan till adressen som står på blanketten eller via e-post till kommun@hellefors.se.

Senast två månader före genomförandet av aktiviteten ska ansökan vara kommunen tillhanda.

Kommunförvaltningen bereder ansökan innan beslut tas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen meddelar kommunstyrelsens beslut till personen som gjort ansökan.

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra aktiviteter i kommunen.

Bidragskriterier vi aktivitet

 • Aktivitetsbidrag kan sökas av medborgare i Hällefors kommun som får en idé och vill genomföra en aktivitet.
 • Sökande ska beskriva vad aktiviteten tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • Verksamheten ska ske i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som har beviljats bidrag ska anmäla aktiviteten till turistbyrån så att de kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på webbplatsen.

Blankett

Ansökan om aktivitetsbidrag

Vart skickas blanketten?

Skicka ansökan till adressen som står på blanketten eller via e-post till kommun@hellefors.se.

Senast två månader före genomförandet av aktiviteten ska ansökan vara kommunen tillhanda.

Kommunförvaltningen bereder ansökan innan beslut tas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen meddelar kommunstyrelsens beslut till personen som gjort ansökan.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-02-13, § 9, finns möjlighet för vissa föreningar som driver allmänna samlingslokaler att söka kommunala bidrag.

Följande samlingslokaler och prisnivåer gäller enligt beslut

 • Bredsjö Folkets hus 20 000 kronor per år
 • IOGT Grythyttan Logen Hederskänslan 15 000 kronor per år
 • Gränshyttans bygdegård 10 000 kronor per år
 • Sångshyttans bystuga 10 000 kronor per år
 • Älvestorps bygdegård 10 000 kronor per år
 • Sävsjäns bygdegård 7 000 kronor per år
 • Hjulsjö bygdegård 10 000 kronor per år
 • Hällefors Folkets Hus enligt särskilt beslut
 • Sikfors byalag 5 000 kronor per år
 • Björksjöns byalag 6 000 kronor per år

Så här söker du bidraget

Någon blankett finns inte utan ansökan sker genom att föreningen skickar in en kopia av årsbokslut och verksamhetsberättelse för föregående år till:

Hällefors kommun
Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

eller via e-post till kommun@hellefors.se.

Kommunförvaltningen kommer att betala ut bidrag löpande under året efter hand som ansökningarna kommer in.

Senast den 10 december varje år ska ansökan vara kommunen tillhanda.

Det är viktigt att ni i samband med ansökan meddelar eventuella ändringar av föreningens kontaktperson eller det konto och gironummer där bidraget ska sättas in.

Frågor angående bidraget för samlingslokaler?

Föreningen är välkommen att kontakta kommunens samhällsstrateg på telefon 0591-641 08.

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 19/2 2021 11.31.48