Kvalitets­arbete måltid

Måltiderna ska följa Svenska Näringsrekommendationer för olika
gruppers behov av energi och näring. Kosten och råvarorna ska följa
årstider och säsong, helger och högtider med klimatsmarta val och ett kvalitativt mattänk.

Inköp av ekologiska livsmedel till skola, förskola och omsorg. 

 1. 2019 - 31 %
 2. 2018 - 33,1 %
 3. 2017 - 37,6 %
 4. 2016 - 40,35 %
 5. 2015 - 37 %
 6. 2014 - 36,7 %
 7. 2013 - 20,4 %
 8. 2012 - 14 %

 • Inköp av råvaror med ursprung Sverige ca - 70 %

 • Största inköp näst efter Svenska råvaror kommer från Danmark med ca 5 %

Hällefors definition på lokal- och regionalproducerade livsmedel är följande.

 1. Närproducerande livsmedel inom radie om 15 mil.
 2. Regionalproducerande livsmedel inom radie om 25 mil.

Livsmedel prioriteras i turordning om val kan ske vid inköp.

 1. Ekologiska närproducerande livsmedel/råvaror.
 2. Konventionella närproducerande livsmedel/råvaror.
 3. Ekologiska livsmedel/råvaror från Sverige och Europa.
 4. Konventionella livsmedel/råvaror från Sverige och Europa.
 5. Ekologiska livsmedel/råvaror från tredje land.
 6. Konventionella livsmedel/råvaror från tredje land.

Sidan är uppdaterad