Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur hellefors.se uppfyller lagen om till­gänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om du behöver innehåll från www.hellefors.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Enklast meddelar du oss via kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Vi strävar efter att Hällefors kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Alla kända tillgänglighets­problem beskrivs udner rubriken innehåll som inte är tillgängligt.

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • På webbplatsen finns många pdf-dokument. Många av dessa pdf-dokument är publicerade före 23 september 2018.
  • Videon om Hällefors kommun är inte textad eller syntolkad. Videon publicerades i början på 2019.
  • Vissa klickbara områden kan vara för små.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen senast 23 november 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi hävda oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Vi har gjort en intern testning av hela hellefors.se med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering. Senaste bedömningen på alla sidor gjordes i september 2020. Vi testar sidor kontinunerligt när vi publicerar dem.

Just nu håller vi på att testa sidor i Lighthouse.

Redogörelsen är uppdaterad 21/9 2020 10.24.52.

  • Webbplatsen publicerades 11 oktober 2012 .
  • Omgjord till responsiv webbplats 19 december 2013.

Sidan är uppdaterad 21/9 2020 10.24.52