Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Samhällsbyggnad Bergslagens app

Finns det platser eller miljöer i din kommun där du upplever otrygghet? Berätta var någonstans, i vår gemensamma app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen. I appen kan du enkelt registrera om du upplever en plats som otrygg. Det kan vara bristande belysning, hög växtlighet, mörka platser eller rädsla för att utsättas för brott. Använd appen när du upplever en plats som otrygg. Vid ett akut brottstillfälle ska du alltid ringa 112. Ladda ner appen Samhällsbyggnad Bergslagen på Google Play Ladda ner appen Samhällsbyggnad Bergslagen på apple.com Vilka står bakom appen? Appen är utvecklad i samabete mellan kommunerna i norra Örebro län, Polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län. Hur används mina uppgifter i appen? Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter bedöms mängden och typen av upplevd otrygghet i kommunen. Uppgifterna används sen i kommunens och Polisens åtgärder i det brottsförebyggande arbetet. BRÅ - som är de lokala brottsförebyggande rådet i varje kommun - har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten lokalt. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Uppgifterna som registreras i appen används även i det arbetet. Kontakt Lokala BRÅ i Lindesberg Henrik Arenvang, kommundirektör henrik.arenvang@lindesberg.se Polisen Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg stefan.toll@polisen.se Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad