Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors badhus

Hällefors kommun bygger ett nytt badhus som beräknas var klart i mars 2023.

Exteriör

Nyheter

Här hittar du löpande information om bygget av badhuset.

2022-12-02

Byggnationen har under en period gått bra. Den förväntade sluttiden ligger kvar i mars, och om inga nya leveransförseningar tillkommer så ser det bra ut. Just nu arbetas det mycket med kakelsättning och övrig yta i huset, samt med olika installationer. Efter årsskiftet kommer vatten att släppas i bassängerna.

Några nya bilder från november har publicerats.

2022-10-07

På tisdag är det taklagsfest i badhusbygget. Kommunen kommer för att undvika olycka i enlighet med gammal tradition att tacka för det arbete som utförs. Taklagsfest ska hållas när taket är tätt, vilket också betyder att väderskyddet kommer att börja monteras ner kommande vecka. I övrigt har det gått bra en period i bygget, även om tiderna är besvärliga. Arbetet inne i byggnaden har tack vare väderskyddet pågått under hela tiden, och just nu arbetas det med ytskick, till exempel kakelsättning och panel, samt installationer. En bild på taket och väggpanelen finns uppladdad.

2022-08-31

Badhusbygget fortgår i den takt som är möjlig. Det är klart sedan tidigare att öppning inte kommer kunna ske förrän vecka 12. I värsta fall gör världsläget att det blir mer förseningar, men det vet vi inte än. Det kan vara någon enstaka detalj som inte går att göra klart och som fördröjer. Hantverkarna gör ett fantastiskt jobb, och mycket börjar få form i alla fall. I dagsläget är det mycket innerväggar och installationer som det arbetas med, samt takläggning inför att väderskyddet monteras ner omkring v 39. Lite dagsfärska bilder presenteras i mappen till vänster.

2022-08-29

Webbkameran är borttagen. Det är svårt att hitta ett bra ställe att sätta kameran på eftersom det pågår så mycket därinne i badhuset.

2022-05-04 Kameran igång igen

Webkameran är flyttad och fungerar igen. Den kommer vara funktionell tills väggsegmentet monteras på plats. Kameran visar just nu golvet på andra våningen, som ska skarvgjutas imorgon (5 maj). Till höger syns stora bassängen. En bild sparas varje timme, och förhoppningen är att det går att göra en användbar filmsekvens av det. I övrigt verkar tidsplanen hålla, och när väderskyddet försvinner runt vecka 25 är exteriören i stort sett klar.

2022-04-13 Kameran passé?

Som ni kan notera är kameran med nuvarande placering inte så informativ. Takstolen i öster är placerad så att den skymmer utsikten. Vi ska överväga om kameran ska flyttas, men eftersom det går ganska snabbt att bygga in rummen så kanske den måste in i bassängrummet för att vara aktuell. En ny placering är helt enkelt problematisk.

2022-04-06 Film publicerad

I dokumenten finns nu en enkel film från badhuset publicerad. Filmen börjar i norra långsidan vid sprayparken, mellan stora och lilla bassängen, för att sedan via lilla bassängen hamna i källaren.

Byggnadsmässigt gjuts idag ett av de sista stegen i hisschaktet, samtidigt som HDF (golvbjälklag) till första våningen lyfts på plats. I källaren pågår montage av utrustning.

2022-03-15 Första takstolen på plats

Igår monterades den första takstolen i badhuset. Annars pågår installationerna i källaren enligt plan.

2022-02-11 Bilder från bygget

Nu finns lite bilder av detaljer i bygget upplagda i vänsterspalten under dokument.

2022-02-07 Väderskydd på plats

Väderskyddet är på plats och nu fortgår arbetet med gjutningar och ganska snart montering av stomme. Webkameran kommer att flyttas in i väderskyddet. Tidplanen mot en invigning i november står fast.

2021-12-05 Förberedelser för montage

Källaren är gjuten och golven i plan 1 är på plats. Förberedelser sker för att gjuta platta på mark, samt för att montera resterande prefabricerade delar. Senast vecka 2 kommmer väderskyddet att vara på plats. I bästa fall kan vi flyta webkameran inomhus, så att bygget även fortsättningsvis kan följas.

2021-10-06 Gjutningar fortsätter

För tillfället gjuts källarväggarna. Efter detta kommer montering av prefabricerade delar att börja. Limträbalkarna kommer att monteras runt vecka 50, och då märks bygget mer på platsen. Ett väderskydd planeras över anläggningen under vintern. Tidplanen säger att badhuset ska vara klart i november 2022.

2021-09-09 Gjutningar påbörjade

Under veckan har gjutningar av bottenplattan påbörjats. Plattan gjuts i tre steg, och sedan fortsätter arbetet med gjutningar av källarväggar upp till mark. Målsättningen har varit att ha badhuset under tak innan vintern och eventuell snö, men saneringen av föroreningar och brist på plåt gör att detta kanske inte går.

2021-07-06 Webkamera uppe

Nu finns webkamera över arbetsplatsen i en länk här bredvid. Just nu pågår arbetet med att förbereda för gjutning av bottenplattan. Vissa gjutningar kommer troligen att ske redan denna vecka. Arbetet med avloppet och servisledningen in i området är klart.

2021-06-04 Sprängningar

Schaktningen är i stort sett klar och återfyllning inför konstruktion av platta har börjat. Det har dammat en del under transporterna senaste dagarna, men det är förhoppningsvis över nu. I början på nästa vecka kommer det att borras i lite uppstickande berg. I mitten eller slutet av nästa vecka kommer några mindre sprängningar att utföras. Sprängningarna föregås av ljudsignaler.

2021-04-26 Buller från bygget

Under denna vecka kan störande buller förekomma från byggarbetsplatsen på Hällevi. Det är arbete med spontning som kan orsaka buller. I vanliga fall ska buller inte förekomma efter klockan 19.00, men det finns ett tillfälligt tillstånd för detta arbete, som förväntas pågå någon vecka.

2021-04-22 Sanering avslutas - schaktning påbörjas

Saneringen av föroreningarna avslutas under kommande vecka, sedan vidtar schaktningsarbeten i området. Kommunen har iordningsställt Norrgården som lagringsyta, så det kan eventuellt bli en del tung trafik dit. Saneringen kommer troligen att fördröja arbetet lite, allt är lite sårbarare i år med pandemin, men vi räknar fortfarande med att kunna bada vid terminstart HT -22. Annars pågår just nu samordning av alla delar i byggnaden, och ett omfattande energiarbete. Vi försöker helt enkelt investera bort framtida energikostnader.

2021-04-13 Det första spadtaget

Det första spadtaget till Hällefors badhus togs tisdagen den 13 april av kommunfullmäktiges ordförande Susanne Grundström och Tommy Allström, VD för TA Byggproduktion AB som är entreprenören som bygger badhuset.
Läs mer om spadtaget

2021-04-09 Första spadtag är planerat

Ett ceremoniellt första spadtag kommer att genomföras på tisdag förmiddag på Hällevi. Spadtaget tas av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande samt representant för TA Byggproduktion.
Det återstår lite sanering i området, men eftersom det är svårt att avgöra när sanering övergår i schaktning är det ett bra tillfälle att markera byggstart nu.
Dessvärre tillåter omständigheterna inte något evenemang med publik, men media är inbjudna, och lite bilder från tillställningen kan nog dyka upp på hemsidan.

2021-03-30 Åtgärder kring föroreningar

När en fördjupad markundersökning genomfördes uppdagades att det finns ett område med mindre föroreningar på Hällevi. Det är norra delen av bandyplanen som förmodligen fylldes ut med okänt material vid anläggandet i mitten av 70-talet. Det är inga höga halter, och en plan för att forsla bort materialet finns. Provtaget rent material kommer eventuellt att förvaras på gamla Norrgårdstomten. Efter att SBB godkänt hanteringen kommer markarbetet att påbörjas.

2021-03-16 Etablering av arbetsområdet

Just nu pågår etablering och anpassning av arbetsområdet på Hällevi. Det är inte badhusbygget som har påbörjats, utan grundläggning av lite nya påfarter och underlag för t ex arbetsbodar. Byggstart för badhuset är dock bara någon vecka bort.

2021-03-12 Provgrävning och andra åtgärder

Projektstart på Hällevi närmar sig snabbt. På måndag (15 mars) kommer inför det en provgrävning att genomföras. Grävningen görs för att kontrollera hur grundvattnet beter sig på byggplatsen.

När vattenledning in på området byts ut krävs att de gamla biljettkurerna vid grinden avlägsnas. Skyltarna kommer att sparas. Framkomligheten till återvinningen kan vara begränsad under några dagar.

2021-03-02 Delstartbesked för etapp 1

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat delstartbesked för etapp 1 i simhallsbygget på Hällevi. Beskedet avser arbete med markberedning samt grund upp till +0- plan.

2021-02-17 Åtgärder i området

Redan de närmaste dagarna kommer arbeten i området att inledas. De gamla båsen på bandyplanen kommer att rivas. En vattenläckan har lagats i området och kommunen kommer troligen att byta hela vattenledningen in till ishall, simhall och fotbollsplan ganska snart.

2021-01-27 APD för information

En preliminär arbetsplatsdispositionsplan (APD) för byggarbetsplatsen på Hällevi har presenterats och finns i dokumentarkivet nedan. Den visar hur tillgängligheten i byggområdet begränsas under byggperioden.

2021-01-18 Startmöte.

Startmöte har genomförts. Beräknad start för markarbete är i början av mars. Platsen där bygget ska ske kommer därför inte att plogas eller beläggas med is.

2021-01-15 Avtal är undertecknat.

Simhallen kommer att byggas av Tommy Allström Byggproduktion AB. Bygget kommer att påbörjas inom kort. Startmöte hålls 18 januari.

Kontakt

Pia Ljungqvist, badhuschef
Telefon: 0591- 643 65
E-post: pia.ljungqvist@hellefors.se

Peter Wiker, utvecklingsstrateg
Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Sidan är uppdaterad