Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Trafik och resor

Här hittar du bland annat information om kollektivtrafik, parkering och underhåll av kommunens gator och torg. Under de här sidorna får du även information om skötseln av kommunens lekplatser och grönområden

Blå buss och folk som väntar utanför

Sidan är uppdaterad