Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Trafik och infrastruktur

Buss 302 Hällefors resecentrum

Bra kommunikationer kan vara avgörande för hur det dagliga livet fungerar för invånarna i kommunen. Ett av de viktigaste områdena i det regionala utvecklingsarbetet är en väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer gällande väg, järnväg och bredband. Kommunen arbetar med planeringsfrågorna för dessa områden, bland annat genom deltagande vid upprättandet av plan för länstransport och IT-strategin.

Felanmälan

I appen kan du rapportera fel och brister eller lämna in synpunkter gällande bland annat återvinning, gata/trafik, park och vatten/avlopp.

Hitta hit

Hällefors ligger mellan Nora och Kopparberg efter länsväg 244. Du tar dig hit genom att åka bil eller buss. Men det finns även tågförbindelse från Göteborg.

Bredband

Funderar du på att skaffa bredband? Hällefors kommun är på första plats i Örebro län när det gäller andelen hushåll som har bred­band med fiber.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se