Viktig information till allmänheten

Rubrik

Innehållet

Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Trafik och infrastruktur

Buss 302 Hällefors resecentrum

Bra kommunikationer kan vara avgörande för hur det dagliga livet fungerar för en kommuns invånare. Ett av de viktigaste områdena i det regionala utvecklingsarbetet är en väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer gällande väg, järnväg och bredband.

Kommunen arbetar med planeringsfrågorna för dessa områden, bland annat genom deltagande vid upprättandet av plan för länstransport och IT-strategin.

Kommunen samverkar kontinuerligt med Trafikverket, myndigheter, organisationer och näringslivet för att få underlag till denna planering.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 21/2 2018 08.56.18