Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Belysning och broar

Bron över Klockarvägen och järnvägen

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för drift och underhåll av broar och gatubelysning i Hällefors kommun.

Prioriteringsordningen som normalt gäller för att åtgärda släckta ljuspunkter

Åtgärd omedelbart

  • Fel som utgör fara för liv eller egendom.
  • Fel på centrala styrsystem (stora områden svarta).

Åtgärd inom en arbetsdag

  • Mörkt centralområde.
  • Mörkt tunnelavsnitt.

Åtgärd inom tre arbetsdagar

  • Omfattande lampbortfall.
  • Mörk vägkorsning.
  • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats eller trappa.

Åtgärd inom 14 arbetsdagar

  • Fel som omfattar tre eller flera lampor i följd.

Åtgärd vid nästa ordinarie lampbyte

  • Enstaka lampor som inte är kritiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Belysningen ses över två gånger per år, på våren och hösten.

Kontakt/felanmälan

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Så här gör du felanmälan

Det finns även en app där du kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter.

Här kan du ladda ner appen