Städning av vägar

Sandsopning på Stationsvägen

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för städning av gator, vägar och torg i Hällefors kommun.

Dagligen året om

Manuell gaturenhållning och tömning av papperkorgar på centrala gator och torg utförs dagligen året om. Övriga gator städas manuellt i diken efter vintern och efter behov.

Två gånger varje månad från maj–oktober

Underhållssopning av centrala gator och torg utförs cirka två gånger per månad från maj till oktober.

Oktober–november

Under hösten oktober–november utförs lövupptagning på gator och torg både manuellt och med maskiner.

En gång per år i april och maj

Sandsopning med maskiner och manuellt utförs en gång per år och detta sker under april och maj månad på alla kommunala asfalterade vägar, cykelvägar och gångbanor.

Fastighetsägarens ansvar

Gångbanor (trottoarer) som finns belägna utanför fastigheter där ska fastighetsägaren sköta renhållningen i detta ansvar ligger snöskottning, halkbekämpning, sandupptagning och lövupptagning.

Kontakt/felanmälan