Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Grävning och borrning

Gräver för bro på Klockarvägen

När ingrepp ska göras i kommunal mark krävs det alltid grävtillstånd och det tillståndet ska sökas innan arbetet påbörjas. Den som låter utföra arbetet ska göra ansökan. Samhällsbyggnad Bergslagen handlägger ansökan om grävtillstånd.

Samhällsbyggnad Bergslagen