Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Flyttning av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt, stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen. Det kan även handla om fordon som bedöms vara skrot. 

Kommunerna har samma möjlighet på det kommunala gatunätet som Trafikverket har på statliga vägar samt även på tomtmark inom tätbebyggt område. Beslut om flyttning av fordon i Hällefors kommun tas av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Det är fordonsägarens ansvar att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämpligt ställe.

Kontakt

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Så här gör du felanmälan

Det finns även en app där du kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter.

Här kan du ladda ner appen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se