Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Grävning och borrning

Gräver för bro på Klockarvägen

När ingrepp ska göras i kommunal mark krävs det alltid grävtillstånd och det tillståndet ska sökas innan arbetet påbörjas. Den som låter utföra arbetet ska göra ansökan. Samhällsbyggnad Bergslagen handlägger ansökan om grävtillstånd.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se