Vad händer om jag gör fel?

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och syftar till att överträdelser ska rättas. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad