Växter som skymmer sikten

Klippning av häckar och träd vid gator och gångbanor är viktigt för att få en säker trafikmiljö. En tomt ska hållas i vårdat skick Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växtlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Angående siktskymmande växlighet på din fastighet

Sidan är uppdaterad