Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Väntjänst

I väntjänsten finns personer som kan följa med och ledsaga brukare inom omsorgen som har svårigheter att ta sig till bland annat lasarett, sjukhus, vårdcentral eller tandvård. Hemtjänsten eller personalen på boendet hjälper till att kontakta väntjänsten för hjälp med ledsagning.

Kontakt

Kyllergruppen

Telefon: 0591-642 41

Nya Björkhaga

Talldungen och Grandungen Telefon: 0591-642 57
Björkdungen Telefon: 0591-642 45

Gamla Björkhaga

Telefon: 0591-642 63

Centrumgruppen

Telefon: 0591-642 40

Hemtjänst Grythyttan

Telefon: 0591-644 09

Senast uppdaterad