Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anställd i Hällefors kommun

Länkar till inloggningar i digitala system för dig som redan jobbar i Hällefors kommun. Du kan logga in på Time Care, Swedbank för att se lönebesked, Friskvårdsportalen och Outlook från denna sida. Här finns också planer och policys som är personal­relaterade, samt information om tjänstepensionen.

Kommunens pensionsåtagande uppgår till 167 miljoner kronor vid årsskiftet 2020/2021, vilket motsvarar 24 216 kronor per invånare.

Pensionsskuld brukar definieras som: Nuvärdet av utfästa framtida pensionsutbetalningar till den del de är intjänade.

Reglerna för de kommunala tjänstepensionerna bestäms i kollektivavtal, det vill säga överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Enligt den tidigare kommunala redovisningslagen har pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte redovisats som en årlig kostnad. Det innebär att när en tidigare anställd i kommunen får utbetalt intjänad tjänstepension varje månad blir det en kostnad idag för kommunen trots att det intjänades för flera år sedan. Anledningen är att tidigare regelverk innebär att kommunen inte behövde redovisa kostnaden för intjänade pensioner på rätt år utan kostnaden sköts upp på framtiden. Enligt dagens regelverk innebär det att kommunen inte skjuter upp kostnaderna på framtiden.

Kontakt

Jessica Fällgren

Jessica Fällgren, HR-chef
Telefon: 0591-641 33
jessica.fallgren@hellefors.se

Senast uppdaterad