Viktig information till allmänheten

Rubrik

Innehållet

Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Turism, Tourism

bergslagen.se tourism

Samman­träden 2019

Kommun­fullmäktige

12 februari, 23 april, 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december

Kommun­styrelsen

29 januari, 26 februari, 2 april, 22 maj, 18 juni, 27 augusti, 8 oktober, 19 november och 17 december

Region Örebro län

Här på Hällefors kommuns webbplats hittar du information om kommunens service och verksamheter. Exempelvis skola, omsorg, kultur, fritid, bygga, bo, trafik, näringsliv och politik.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se