Vatten och avlopp

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden. Rent vatten varje dag Vi producerar varje dag 13 miljoner liter vatten i de 25 vattenverk som finns i vårt område. De flesta av verken tar sitt vatten från grundvattentäkter djupt ned i berggrunden. Vattnet i vårt område är redan så rent att det i de flesta fall knappt behöver någon behandling alls. Med ett gemensamt övervakningssystem kontrolleras över trehundra anläggningar – allt från vattentorn till små pumpstationer. Sköt om ditt avlopp Inom vårt område har vi 29 reningsanläggningar som tar hand om ditt avloppsvatten. Där renas det i olika steg för att så småningom åter släppas ut i våra vattendrag. Vi måste alla hjälpas åt för att minska påverkan på miljön. Hur effektiv vår rening än är, så kan vi inte få bort allt. Därför är det viktigt att se till så bara det som ska i avloppet hamnar där. En enkel regel - spola bara kiss, bajs och toapapper. Spola inte ner läkemedelsrester, p-piller eller andra mediciner färger, lacknafta, olja, eller andra kemikalier bindor, tamponger, tops, snus, cigarettfimpar eller kondomer. Vissa konstnärsfärger innehåller mycket farligt kadmium. Skölj inte penslarna i vatten! Använd helst kadmiumfria färger. De hushåll som har egen vattenbrunn och enskilt avlopp ansvarar själva för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska. Slamtömning av brunnar till enskilda avlopp och avgifter för slamtömning sköts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vid akuta händelser Vid fel på vatten eller avlopp kontaktar du Servicecenter. När Servicecenter är stängt ringer du 019-14 76 42. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Vatten och avlopp - Samhällsbyggnad Bergslagen Taxor och avgifter för vatten och avlopp - Samhällsbyggnad Bergslagen

Sidan är uppdaterad