Musikquiz

Fyra personer tittar på fontänen i Krokbornsparken

Musikquiz med Jonas Amcoff. Fiket och grillboden är öppen.

Tid: Söndag 9 juli klockan 13.00–17.00
Plats: Krokbornsparken, Hällefors
Arrangör: Krokborns vänner

Sidan är uppdaterad