Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur hellefors.se uppfyller lagen om till­gänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till Hällefors kommun så kommun­förvaltningen kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vi strävar efter att Hällefors kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Om du behöver innehåll från www.hellefors.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Enklast meddelar du oss via kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med undantag för vissa av våra pdf-dokument. Det kända tillgänglighets­problemet som inte är tillgängligt beskriver vi under rubriken innehåll.

  • En del sidor i pdf-filer är skannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • På webbplatsen finns många pdf-dokument. Många av dessa pdf-dokument är publicerade före 23 september 2018.

Hällefors kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Vi har gjort en intern testning av hela hellefors.se med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering. Vi testar sidor kontinunerligt när vi publicerar dem via Sitevisions egen kvalitetskontroll.

Senaste bedömningen på alla sidor med Sitevisions verktyg gjordes i november 2021.

Vi testar sidor i Lighthouse.

Vi går igenom kommunens rapporter på webperf.se

Redogörelsen är uppdaterad .

  • Webbplatsen publicerades 11 oktober 2012 .
  • Omgjord till responsiv webbplats 19 december 2013.
  • Upplagd i Sitevision Cloud 31 maj 2021.

Senast uppdaterad