Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Frågor och synpunkter

I formuläret på denna sida kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst. Vill du lämna synpunkter på brister i tillgängligheten på webbplatsen så går det också bra här. Alla synpunkter vi får in hjälper oss att förbättra och utveckla våra verksamheter och webbplatsen.

Felanmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen

Om du vill anmäla fel som rör gator, parker, belysning, renhållning, nedskräpning, otrygg plats, övergivet fordon med mera så gör du det på länken felanmälan.

Felanmälan

Webbformulär för synpunkter till Hällefors kommun

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontakt­uppgifter tomma om du vill vara anonym.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Återkoppling * (obligatorisk)
ÅterkopplingKontakt

Mathias Brandt, kanslichef
Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad