Kontakta kommunen

Du är välkommen att kontakta Hällefors kommun på det sätt som du tycker är lämpligast.

Formens Hus, vit byggnad med svart på sidan

Öppettider växeln

Telefon: 0591-641 00

Måndag–torsdag 08.00–12.00, 13.00–16.30
Fredag 08.00–12.00, 13.00–15.00
Dag före helgdag 08.00–12.00
Klämdag 10.00–12.00

Öppettider reception

Besöksadress

Formens Hus, Sikforsvägen 7 Hällefors

Måndag–torsdag 07.30–12.00, 13.00–16.00
Fredag 07.30–12.00, 13.00–15.00
Dag före helgdag klockan 07.30–12.00
Klämdag klockan 10.00–12.00

Karta

Hitta till Formens Hus

E-post

kommun@hellefors.se
Tänk på att allmän e-post till Hällefors kommun är offentlig handling

Till lärare och pedagoger

förnamn.efternamn@skola.hellefors.se (inga prickar över å, ä och ö)
Pihlskolan: förnamn.efternamn@pihlskolan.hellefors.se. (inga prickar över å, ä och ö)

Till övriga tjänstepersoner

förnamn.efternamn@hellefors.se (inga prickar över å, ä och ö)

Postadress

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Servicecenter

Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
samhällsbyggnad Bergslagens växel på 0587-55 00 00

Larmcentralen Karlskoga

Telefon: 0586-636 00
E-post: bergslagens.rtj@brt.se
Webbplats: www.brt.se

Kontaktpersoner räddningstjänsten

Telefon: 0580-805 00

Bergslagens överförmyndarnämnd på ljusnarsberg.se

Sidan är uppdaterad