Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Öva din hemberedskap

Denna vecka är Beredskapsveckan 2023. Årets tema är Öva! Har du frågor om krisberedskap kontakta vår kris- och beredskapssamordnare.

Varje år påminner Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) oss alla om att vi har ett ansvar för vår egen och våra näras säkerhet genom kampanjen Beredskapsveckan.

Tema för årets beredskapsvecka: Öva!

Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl en person hanterar en kris. Därför har MSB valt temat Öva! vilket fokuserar på den civila beredskapen, det vill säga hur privatpersoner kan förbereda sig för en eventuell kris. Läs om hur du kan förbättra din hemberedskap och öva på olika kriser: Din krisberedskap

Kommunens kris- och beredskapssamordnare

Martin Modig är kommunens kris- och beredskapssamordnare. Han uppdrag innebär att förbereda kommunen för att kunna hantera kriser i fredstid, i höjd beredskap samt i förlängningen krig. Han arbetar också med det civila försvaret i kommunen. Det civila försvaret kompletterar det militära försvaret. Hans arbetsuppgifter är allt från att kartlägga och hantera risker i kommunens geografiska områdesansvar till att förbereda kommunens krigsorganisation. Nyligen har kommunens risk- och sårbarhetsanalys tagits fram och just nu pågår arbete med att revidera kommunens styrdokument gällande krisberedskap samt civilt försvar.

Vill du ställa en fråga till Martin? Han svarar på dina frågor i morgon tisdag den 26/9 samt onsdag den 27/9 klockan 11.00-12.00. Utöver det går det alltid att mejla.
Kontaktuppgifter till Martin

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en del i arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Det är en årlig informationsinsats som vill öka människors motståndskraft inför kriser eller krig. Beredskapsveckan anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs under vecka 39, den 25 september - 1 oktober.

krislåda