Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ny samverkan ska stärka Grythyttan och Restaurang- och hotellhögskolan

Hällefors kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat en överenskommelse. Partnerna ska tillsammans arbeta för att stärka platsen Grythyttan och den ansedda Restaurang- och hotellhögskolan.

Syftet med den regionala överenskommelsen är att gemensamt stärka Grythyttans position och främja utvecklingen av Restaurang- och hotellhögskolan. Genom ett nära samarbete ska de involverade parterna bidra till att skapa en än mer attraktiv miljö som främjar näringslivet och besöksnäringen, såväl som studentlivet inom högre utbildning.

- Restaurang- och hotellhögskolan är väldigt viktig för Hällefors kommun. Vi är jätteglada över denna gemensamma satsning och ser fram emot att tillsammans stärka Grythyttan, säger Veronica Svensson, kommunchef i Hällefors kommun.

Ambitiös och konkret målsättning

Överenskommelsen innebär att parterna har konkretiserat områden inom vilka de vill samverka mot gemensamma mål. Samverkansområdena innefattar bland annat en etablering av testbäddsverksamhet där företag, akademi och andra organisationer kan samverka för att utveckla nya produkter, processer och organisatoriska lösningar inom matförädling eller besöksnäring.

- Platsen Grythyttan ska kännetecknas av hållbar utveckling, måltidskunskap och beredskap kopplad till inhemsk livsmedelsproduktion. Genom att sammanföra resurser och expertis från olika områden av samhället, kan vi tillsammans skapa en plattform för innovation och tillväxt som gynnar både lokala och regionala intressen, säger Anna Olofsson, länsråd vid Länsstyrelsen i Örebro Län.

- Det här går hand i hand med vår vision att bygga ett starkt regionalt stödsystem kring livsmedel, vi vet att den kommande nationella livsmedelsstrategin kommer att fokusera på inhemsk livsmedelsproduktion och ökad beredskap och vi behöver fokusera på innovation, företagsfrämjande insatser men också ökad resiliens och trygghet inom sektorn, säger Charlotta Englund, regionråd från Region Örebro län.

Fokus på hållbarhet

Samarbetet innebär också att utveckla campusområdet i Grythyttan med fokus på hållbarhet, till exempel genom att installera elbilsladdare och solcellsanläggning.

- Genom samarbetet med övriga aktörer kan Örebro universitet skapa en bättre studiemiljö för våra studenter. Samarbetet kommer även att bidra till att utveckla forskning och utbildning på såväl Campus Grythyttan som på hela universitetet, säger Karin Hedström, dekan vid Örebro universitet.

- Tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle skapar Akademiska Hus hållbara och konkurrenskraftiga campusområden som integreras och samspelar med det omgivande samhället. Att vara en del av den här överenskommelsen bidrar till att vi i än högre utsträckning kan uppnå just det i Grythyttan och stärka studentlivet på campus och orten, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

 Måltidens Hus