Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Förbättringar i företagsklimatet enligt enkät från Svenskt Näringsliv

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv hur företagare upplever att det är att driva företag i Hällefors kommunen. Enkäten visar på en liten förbättring från förra årets undersökning.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sin kommun. I veckan presenterades resultatet. Enkäten visar på en liten förbättring för Hällefors kommun från förr årets undersökning. Näringslivschef Camilla Mcquire tackar alla företagare som tagit sig tid att besvara enkäten och är glad över att svaren visar på förbättringarna inom områden som kommunen satsat på, men är medveten om att det finns mycket att förbättra. Det sammanfattande betyget för Hällefors kommun för år 2023 var 3,13, betyget 2022 var 2.9. Målsättningen för kommunen är att nå betyg fyra.

Vad mäter enkäten?

Enkäten mäter företagens kontakt med kommunen, attityder till företagande, kommunens myndighetsutövning, Information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag.

Enkätresultat 2023

Enkätsvaren visar att för att få ett bättre företagsklimat i kommunen så vill företagen framför allt att det lokala vägnätet förbättras och att de vill ha en ökad förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Företagen önskar även att kommunen jobbar för att få en bättre dialog med företagen och att få fler att gå en yrkesutbildning.

Företagarna är nöjda med dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare och informationen till företagen. Enkätsvaren visar även att företagarna är nöjda med kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden, kommunens upphandling och konkurrens från kommunen.

Årets ranking presenteras i höst

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje höst. Den 25 september kommer rankingen för 2024, då ser man vilken rankingplacering Hällefors kommun får.

Läs om undersökningen och resultatet på www.foretagsklimat.se

Blankett som fylls i