Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Årsredovisning 2023

Nu finns kommunens årsredovisning i korthet för verksamhetsåret 2023 att läsa.

Kommunen redovisar ett negativt resultat på -2 miljoner kronor för 2023, vilket är 12 miljoner sämre än budgeterat resultat. Det gjordes investeringar för 64 miljo­ner kronor i bland annat ombyggnad av centralköket, badhuset och kommunens gatu- och VA-nät.

Viktigare händelser under 2023:

 • Utredning av ett nytt särskilt boende för äldre.
 • Hällefors Badhus har färdigställts.
 • Projektering inför renovering av Hurtigtorpets motionsanläggning.
 • Hällefors Bostads AB:s strategidokument har antagits.
 • Beslut har tagits att upphäva del av områdesbestämmelsen för Södra Torrvarpen och Sör-Älgens camping.
 • Framtagande av en ny detaljplan för Hällefors centrum.
 • Anläggningen av konstgräsplanen på Hällevi idrottsplats har slutförts.
 • Gång- och cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan har slutförts och nya busshållplatser har anlagts längs vägen.
 • Ett digitalt presentkort har tagits fram tillsammans med Hällefors företagsförening.
 • Renovering av centralköket på Klockarhagsskolan har slutförts.
 • Utredningen av en eventuell renovering och verksamhetsanpassning av Pihlskolans lokaler.

Läs mer om de viktiga händelserna under 2023 och hela kommunens årsredovisning: Årsredovisning i korthet för verksamhetsåret 2023. Pdf, 1.9 MB.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Jessica Jansson.
Se kontaktuppgifter på sida om kommunens ekonomi

 

olika svenska sedlar