Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Föreningen HjärtLung Bergslagen

Handikapp

Föreningslokal: Sandströms gränd Lindesberg
Telefon: 070-542 29 84
E-post: info@bergslagen.hjart-lung.se
Webbplats: www.hjart-lung.se
Ordförande: John Åvenäs

Kontakt

Namn: John Åvenäs
Adress: HjärtLung Bergslagen c/o John Åvenäs Utvägen 7, 711 35 Lindesberg
Telefon: 070-542 29 84
E-post: john.keranda@telia.com

Uppdaterat: