Hällefors uppmärksammar romernas nationaldag

Romsk flagga foto: Malin A  Junkka

Romsk flagga foto: Malin A Junkka

Romernas nationaldag firas 8 april. Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Nationaldagen firas i ett fyrtiotal länder samtidigt med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp. 

Romska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Åtminstone sedan 1500-talet har det bott romer i Sverige och talat romska. I Sverige bor cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Läs mer om romernas nationaldag:
minoritet.se