Hällefors kommuns logotyp
Kulturskolans logotyp
Kulturskolans logotyp

Avgifter

Kulturskolans läsår består av minst 28 tillfällen där även olika framträdanden ingår.
Du betalar per termin via en faktura som vi skickar med posten.

Nya avgifter inför läsåret 21/22

Avgiften för dans, bild och form, keramik, teater, film, sång i mindre kör, arrangörskurs samt kreativ programmering höjs från 125kr/termin till 200kr/termin

Avgiften för samtliga musikinstrument, pop- och rockskola och enskild sång är oförändrad 300kr/termin.

Avgiften för kortkurser höjs från 125kr/termin till 150kr/termin

Avgiften för Valhalla höjs från 250 kr till 300 kr/termin

I förändringen ingår också en bredare syskonrabatt och ämnesrabatt. Båda rabatterna är 50 kronor per tillkommande ämne/syskon. Syskon/ämnesrabatten gäller inte fritidsklubben Valhalla.

I förändringen ingår möjligheten till avgiftsbefrielse för de barn som växer upp i familjer där den sammanlagda inkomsten understiger tre basbelopp (200 400 kr).

Avgifter kurser

Valhalla 300 kronor.

Bild 200 kronor.

Dans 200 kronor.

Teater 200 kronor.

Film 200 kronor.

Sång i mindre kör 200 kronor.

Keramik och form 200 kronor.

Pop- och rockskola 300 kronor.

Samtliga musikinstrument 300 kronor.

Enskild sång 300 kronor.

Arrangörskurs 200 kronor.

Kreativ programmering 200 kronor.

Avgifter kortkurser

Kortkurserna är 10 träffar per termin.

Kulturskoleverkstad 150 kronor.

Digitalt musikskapande 150 kronor.

Hyra av instrument

200 kronor per läsår.

Avgiftsbefrielse

Sidan är uppdaterad