Idrotts­anläggningar och hallar

Information om vilka idrotts­anläggningar och hallar som finns i Hällefors kommun.

Ungdomar spelar fotboll på Hällevi

Hällevi idrottsplats

På Grythyttans idrottsplats tränas fotboll under sommarhalvåret och under vinterhalvåret spolas is som används av skolan och allmänheten. Idrottsplatsen förvaltas av Grythyttans Idrottsförening genom driftbidrag från kommunen.

Grythyttans IF

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider i Grythyttans idrottshall via särskild blankett. Ansökan skickas till Kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

I Hjulsjö finns det motionsspår som kan nyttjas, såväl sommar som vintertid. Det finns en elljusbana. Elljusspåret förvaltas av Hjulsjö byförening genom driftbidrag från kommunen.

I Hjulsjö finns även en gymnastikssal, som kan hyras, för innebandy, badminton, vollyboll med mera. Hjulsjö Motionscenter förvaltas och ägs av Hjulsjö byförening.

Länk till Hjulsjö byförening

Hurtigtorpet är en motionsanläggning som kan nyttjas såväl sommar som vintertid. Här finns motionsspår, med skidspår vintertid, från 1,5 km upp till 15 km, pulkabacke, vallabod, styrkehall, spinninglokal och sanitetsdel. Elljusbana finns upp till 5 km. Elljusspåret är tänt till klockan 21.00 under höst- och vintersäsong. Det finns också utegym och en 18-håls frisbeegolfbana vid Hurtigtorpet. Anläggningen förvaltas av Hällefors kommun.

Kommunen har en sporthall som är fullt utrustad för inomhus­sporter. Under dagtid har skolan sin undervisning i idrott och hälsa i Sporthallen. På kvällstid och helger disponeras hallen av olika idrottsföreningar. Aktiviteter som förekommer är bland annat gymnastik, innebandy, aerobics, fotboll, basket, handboll, bordtennis, boccia och styrketräning.

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider via särskild blankett. Ansökan skickas till kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

Bowlinghall

Det finns en bowlinghall med sex banor, som är placerad i källarvåningen i Sporthallen. Den drivs av Hällefors kommun. För mer information ring 0591-644 66.

bowling.hellefors.se

Hällevi idrottsplats anlades år 1933. Idag finns fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor, bandyplan, omklädningspaviljong och en ishall.

Isbana

På Hällevi idrottsplats finns en spolad plan under vinterhalvåret när vädret tillåter. Isbanan är till för allmänheten och har inga begränsade åktider. Hällefors kommuns arbetsmarknadsenhet förvaltar den, telefon 0591-641 58.

Fotbollsplaner

Idrottsplatsens fotbollsplaner, grusplaner och grönytor sköts av kommunen under sommarhalvåret. Det finns fyra gräsplaner med varierande storlek på Hällevi och en grusplan. Dessutom finns det en gräsplan på Prästvallen och en grusplan vid Furåsplan. En förening som har sina aktiviteter på fotbollsplanerna är Hällefors Allmänna Idrottsförening som tränar och spelar fotboll. Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider på kommunens fotbollsplaner genom att kontakta förvaltningen på telefon 0591-641 00.

Ishall

Ishallen byggdes 1986 och dessförinnan spelades ishockey på en konstfrusen isbana. I början av 2015 döptes ishallen till Mer el Arena.

Idag finns många aktiva som tränar och spelar i hallen. Den disponeras dagtid av skolorna och det finns möjlighet till allmänhetens åkning. Ishallen ägs och förvaltas av Hällefors Ishockeyklubb genom kommunalt driftbidrag. För mer information kontakta föreningen via telefon 0591-100 40.

Länk till Hällefors ishockeyklubb

Tennisbanor

På Hällevi idrottsplats finns två tennisplaner som sköts av Hällefors kommun. hellefors.se/tennis

Här finns det möjlighet att ansöka om träningstider i Kronhagsskolans idrottshall via särskild blankett. Ansökan skickas till Kultur och fritid och önskas ytterligare information så kan du mejla.

fritidsbokningen@hellefors.se

Kommunen har beslutat att bygga en simhall på Hällevi som ska stå klar oktober 2022.

Läget i simhallsbygget

Du kan boka hall på Kronhagsskolan, Grythyttans skola och Sporthallen.

Här bokar du idrotthall

Sidan är uppdaterad