Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Stipendier

Kommunstyrelsen beslutar årligen om utdelning av idrotts-, kultur- och ledarstipendium till person och/eller förening. För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen.

Idrottsstipendium 5000 kronor

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i utvecklingsskedet av sitt idrottsliga utövande, där inte bara den individuella prestationen är avgörande, utan där även egenskaper såsom god förebild och kamrat ska väga tungt.

Kulturstipendium 5000 kronor

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i ett utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande.

Ledarstipendium 5000 kronor

Stipendiet är avsett för ledare verksam inom föreningsliv/fritidsverksamhet i kommunen och som genom sitt arbete visar dokumenterad skicklighet och lämplighet att leda och fostra ungdomar.

När delas stipendierna ut?

Utdelning av stipendierna sker vid kulturdagarna Vårskrik i maj 2019.

Stipendiater 2018

Följande stipendiater blev utsedda av kommunstyrelsen 2018.

Kulturstipendium

Ulla Norling, författare

Idrottsstipendium                                                           

Adrian Åminne- Karlsson, motorcross

Ledarstipendium

Jenny Nyheim, fotbollstränare

Formulär för nominering av stipendiater

Nominera en kandidat genom att fylla i din kandidat och motivering i formuläret nedan. Sista dagen för nominering av stipendiater är söndag 10 mars 2019. 

Alla fält i formuläret måste fyllas i. 

Kontaktuppgifter till den nominerade person/förening
Den nominerades anknytning till Hällefors * (obligatorisk)
Den nominerades anknytning till HälleforsVilket stipendium * (obligatorisk)
Vilket stipendium
Dina kontaktuppgifter du som nominerarKontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Behandling av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till föreningsaktiviteter och föreningsträffar.

Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Dina person­uppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid förfrågningar från allmänheten, mass­media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se