Stipendier

Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen.

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening för förtjänstfulla insatser inom något eller några av kulturens olika områden eller som gjort någon annan betydelsefull insats för kulturen i Hällefors kommun.

Stipendiet är avsett för att uppmuntra ideella ledare som engagerat sig för ungdomars förenings- och fritidsaktiviteter eller som gjort någon annan betydelsefull ledargärning i Hällefors kommun.

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som gjort en bra idrotts­prestation eller som gjort någon annan betydelsefull insats för idrotten i Hällefors kommun. Egenskaper så som god förebild och kamrat ska även väga tungt.

Utdelningen av stipendierna sker vid kulturdagarna Vårskrik.

Följande stipendiater blev utsedda av kommunstyrelsen 2020.

Årets Kulturstipendium

Årets kulturstipendium går till Gunilla Josefsson och Alf Wikström Bredsjö kultur-kooperativ. Kulturkooperativet med Gunilla och Alf i spetsen har i många år verkat med ett brinnande engagemang för framförallt människor i glesbygd. Från evenemang till odlingscirklar och lagnings cafè. Med kulturen som verktyg, en bredd i kulturutbudet och med hållbarheten som viktig ingrediens har man ”hållit i och hållit ut” med stort tålamod i en föränderlig omvärld.

Årets Ledarstipendium

Årets ledarstipendium går till Lennart Wall, Grythyttans IF. Lennart är en av många fantastiska ”eldsjälar ” som oavsett tid på året, väder, vardag eller helg ställer upp för sitt lag. I semestertider och hela sommaren så är det han som finns där för dem som är hemma och vill träna. Lennart tränar och brinner för ”sina gubbar” som han kallar sitt P10 lag för. Från hela laget med föräldrar: ”Vad gjorde vi utan vår tränare Lennart Wall”?

Årets Idrottsstipendium

Årets idrottsstipendium går till Sikfors ryttarsällskap som har ett stort engagemang för att lyfta hästsporten i kommunen. Föreningen har med sitt driv ökat antalet medlemmar och också ökat de egna aktiviteterna för invånarna där man i samverkan med bl a andra föreningar, erbjudit kostnadsfri ponnyridning och tömkörning för barn och unga. I framtiden vill Sikfors Ryttarsällskap erbjuda ridning för barn och unga med funktions­nedsättning och bidra till ökad fysisk rörelse bland kommunens invånare, med hästen i fokus.

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till föreningsaktiviteter och föreningsträffar.

Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Dina person­uppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid förfrågningar från allmänheten, mass­media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr.

Formulär för nominering av stipendiater 2021

Nominera en kandidat genom att fylla i din kandidat och motivering i formuläret nedan. Sista dagen för nominering av stipendiater är fredag 26 februari. 

Kontaktuppgifter till den nominerade person/förening
Den nominerades anknytning till Hällefors * (obligatorisk)
Den nominerades anknytning till HälleforsVilket stipendium * (obligatorisk)
Vilket stipendium
Dina kontaktuppgifter du som nominerarKontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 28/1 2021 12.53.04