Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Förskolorna håller Skolverkets rekommendationer

Hällefors är en av få kommuner i landet som håller gruppstorlekarna inom Skolverkets rekommendationer.

Nyligen presenterade Kolada (en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner) nya jämförelsesiffror för landets kommuner. En siffra som stack ut positivt för Hällefors kommun var att Hällefors förra året var en av fyra kommuner i hela landet som höll Skolverkets rekommendationer vad gäller förskolegruppernas storlek.

Förskolornas rektorer Helena Hansson och Ulrika Johansson menar att små barngrupper är nyckeln till framgång och de arbetar för att hålla storleken på barngrupperna nere och förbättra verksamheten. Till exempel arbetar de aktivt för att få utbildad personal, försöker ha möten på dagtid och att ingen ska arbeta ensam. År 2021 flyttade man in i nybyggda lokaler där administrationen kunde ligga ihop med förskoleverksamheten. Det innebar att de fick bättre kontakt med barnen, vårdnadshavarna och personalen.

två barn och en lärare